Επιλέξτε αριθμό ώστε να εμφανιστεί ο ορισμός. Συμπληρώστε τον ορισμό στο κουτάκι που εμφανίζεται δίπλα. Πατήστε το πλήκτρο "καταχώριση". Αν χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια πατήστε το πλήκτρο "Βοήθεια" και θα εμφανιστεί ένα από τα γράμματα της λέξης.
Αν θέλετε να ελέγξετε την απάντησή σας πατήστε το "Έλεγχος"

           1    2        
3   4        5            6    
                   
                   
                   
     7                
                   
                   
            8         
    9                 
                   
   10           11         
                   
12                     
                   
13           14            
                   
        15             
                   
     16